Liên hệ

CÔNG TY VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Văn phòng Hà Nội: 76 Phan Bá Vành – Phú Diễn – Bắc Từ Liêm

Văn phòng TP. Hồ Chí Mình: 68 Tam Bình – Tam Phú – Thủ Đức

Điện thoại: 0929 666 199

Email: thonghut.vn@gmail.com